Ögü şaç örgülü şal anlatımı

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

3

 

2 kat ip ile 3 parça olarak örülür

1.parça:13 ilmek başlanır 4 haroşa -6düz 3 haroşo  olarak örülür

6 düz ilmek her 6 sırada bir burgu yaılır

40 burgudan sonra soldaki 2 ilmek şişten çıkarılarak sökme yapılır

diğer ilmekler kesilir

2.parça:

12 ilmek başlanır 3 ters -düz -3ters örülür 6 düz ilmek her surada bir burgu yapılır

4o burgudan sonra başta ve sondaki ikişer ilmek şişten çıkarılır diğer ilmekler kesilir boş bırakılan ikişer ilmek sonuna kadar sökülür

3.parça:13 ilmek başlanır 4 haroşa -6 düz 3 haroşa örülür  6düzi lmek her sırada bir burgu yapılır 40 burgudan sonra 3 haroşo olan kısımda iki ilmek boş bırakılıraşağı doğru sökülür diğer ilmekler kesilir

MONTAJ:SÖKÜLEN ilmekler ikişerli olarak karşılıklı şekilde birbirlerinin içinden geçirilir(tığ ile)ortaya çıkan parçanın kısa kenarlarına 35 er ilmek takılır 3 sıra haroşa örüp kesilir uzun kenara  130 ilmek çıkarılır

5 düz 5 haroşa olarak 10 sıra örülür 10 sıra bitiminde yaka için 20 ilmek daha şişe takılır 2 ters 16 düz 2 ters örülür 130 ilmek olan taraftan 20 ilmek örüp 2 ilmek-2o.ilmekle beraber olarak 3 ilmek birden kesilir 12 sırada bir 16 düz kısımda burgu yapılır her 20.ilmekten sonra 3 ilmek birden keserek tüm yaka çevresi tamamlanır

3Bir Cevap Yazın