NİSAN YAĞMURUNDAKİ BÜYÜK ŞİFA

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

Nisan yağmurundaki büyük şifa

Nisan yağmurundaki büyük şifa

Peygamber efendimizden  rivayet olundu  ki:

”Cebrail A.S bana öyle bir ilaç öğretti ki:Tüm hastalıklara  şifa olur

Eshabı kiram o ilaçtan bize de haber ver Ya Resülallah dediler.:Peygamber S.A.V  : Nisan yağmuru toplayınız o suya 70 Fatiha,70 İhlas-ı şerif,70 felak,70 nas suresini 70 defada tesbih duasını (Sübhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym )okuyunuz sonra 7 gün sabah akşam bir bardak içiniz

Beni Hak Peygamber olarak gönderen Cenabı ALLAHA yemin ederim ki Cebrail bana dedi ki:bu sudan içen kimsenin cesedinden,damarından,sinirinden,etlerinden  o kimseye ağrı,acı veren rahatsızlığını Cenab-ı Hak giderir o kimseye sıhhat ve afiyet verirBir Cevap Yazın