MİFTAH’UL CENNET DUASI

  • Post comments:0 Yorum
Spread the love

11390092_10153400937996052_2079720300373472321_n

Sevgili Kardeşlerim Bu Dua’yı okumanın Fazileti Çok Büyüktür.

Bir Gün Peygamber Efendimiz Mescid’de Otururlarken Cebrail Aleyhisselam Oraya Geldi Ve Şöyle Dedi.

Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize Ey Muhammed (s.a.v) Hakk Teala Sana Selam Gönderdi ve Bu Dua’yıda Sana Gönderdi. Senden Önce Bu Dua’yı Daha Önce Hiç Bir Peygambere Vermemişti.

Cebrail Aleyhisselam Konuşmalarına Devam Etti :

Her Kim Bu Dua’yı okursa veya Yanında Taşırsa Kıyamet Günü Geldiğinde Kabir’den Kalkacak ve Mahşerde Bulunan Halk Bu Hangi Peygamberdir? Diye Hayretler İçinde Kalacaklar.

Bu Bir Peygamber Değildir, Miftahu’l – Cennet Dua’sını Dünya’dayken Okudu ve Allahü Teala Ona Bu Kerameti Bahşeyledi Denilecek.

Hangi Kardeşimiz Bu Dua’yı okursa Nur’dan Tahtlar Üzerine Oturur, Bu Dua’yı Yanında Bulunduran kişilerin Hastalıkları Şifa Bulur.

Bu Dua’yı Okuyanın Borcu Varsa Gayb Hazineleri Onun İçin Açılır.

Okuduğunuz Zaman Melekler sizin Bağışlanmanızı Allahü Teala’dan Niyaz Ederler.

Hacet Niyetiyle Okunursa Allah’ın İzniyle Hacetleri Kabul Görür.

Yolculuktayken Bu Dua’yı Taşıyan Her Mümin Tüm Kazadan, Beladan Korunurlar.

Bu Dua’yı Okuyan Her Kimse Yoksulluk yüzü Görmez.

Kardeşlerim MİFTAHU’L – CENNET Duasının Fazileti Bu Şekildedir.Oturup Okusanız 3 Dakikanızı Almaz Fakat Hem Dünya Hemde Ahiret Hayatınızda Sizlere Yardımcı olur. Allah (C.C)’ün Kulları İçin En Hayırlı Dua’lardan Birisi.

 

Okunuşu:

Miftahul Cennet duası

“Bismillahirrahmanirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena efrığ Aleyna hayran ve teveffena müslimin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Fe se yakfikelhümüllahü ve hüves semiy’ul alim.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.”

Mecmuatul ahzab Muh,397

 Bir Cevap Yazın