KADİR GECESİNİ NASIL ANLARIZ?

Spread the love

1

Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif içinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü’minlerin her geceyi Kadir gecesi bilip, her gecede ibadeti çok etmeleri içindir. Kadir gecesinde hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allâh’a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü’minler afv-ı ilâhî ve mağfiret-i sübhânîye mazhar olurlar. Kadir gecesinin, Ramazân-ı şerîfin 20′sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dâir müteaddit hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. Birinden itibaren aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır. 27. gece olduğuna dair kuvvetli riayetler varsa da diğer gecelerde de olabilir. İmâm-ı Şârânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı şerîfin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir: Ramazân-ı şerîf pazar günü girerse Kadir gecesi 29′uncu gecedir.
Ramazân-ı şerîf pazartesi günü girerse Kadir gecesi 21′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf salı günü girerse Kadir gecesi 27′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf çarşamba günü girerse Kadir gecesi 19′uncu gecedir.
Ramazân-ı şerîf perşembe günü girerse Kadir gecesi 25′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf cuma günü girerse Kadir gecesi 17′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf cumartesi günü girerse Kadir gecesi 23′üncü gecedir. İmâm-ı Şârânî Hazretleri 30 sene, Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır.
Birçok ehlullah da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.
Allah her geleni Hızır her geceyi Kadir bilenlerden eylesin.(Amin)Bir Cevap Yazın