KADİR GECESİNİ NASIL ANLARIZ?


Spread the love

1

Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif içinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü’minlerin her geceyi Kadir gecesi bilip, her gecede ibadeti çok etmeleri içindir. Kadir gecesinde hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allâh’a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü’minler afv-ı ilâhî ve mağfiret-i sübhânîye mazhar olurlar. Kadir gecesinin, Ramazân-ı şerîfin 20′sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dâir müteaddit hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. Birinden itibaren aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır. 27. gece olduğuna dair kuvvetli riayetler varsa da diğer gecelerde de olabilir. İmâm-ı Şârânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı şerîfin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir: Ramazân-ı şerîf pazar günü girerse Kadir gecesi 29′uncu gecedir.
Ramazân-ı şerîf pazartesi günü girerse Kadir gecesi 21′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf salı günü girerse Kadir gecesi 27′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf çarşamba günü girerse Kadir gecesi 19′uncu gecedir.
Ramazân-ı şerîf perşembe günü girerse Kadir gecesi 25′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf cuma günü girerse Kadir gecesi 17′inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf cumartesi günü girerse Kadir gecesi 23′üncü gecedir. İmâm-ı Şârânî Hazretleri 30 sene, Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır.
Birçok ehlullah da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.
Allah her geleni Hızır her geceyi Kadir bilenlerden eylesin.(Amin)
Bir cevap yazın