hastanelerde ilave ücret alınmayacak hizmetler?

Spread the love

915

 

Aşağıda belirtiiğimiz sağlık hizmetleri için hiç bir sağlık ücreti alınmaz yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında(Vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen sağlık uygulama tebliğinin 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık sağlık hizmetleri kardiyovasküler cerrahi işlemler ve 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere SUT ekı EK-2/B ve EK 2/C listesindeki 618200-P618200 kodlu Koklear implant yerleştirilmesi işlemi için ilave ücret alınabilir

Acil servislerde verilen ve SUT ekı EK 2/B LİSTEsinde yer alan 520.021 kod numaralı ”yeşil alan muayenesi”adı altında kuruma fatura edilebilensağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil haller nedeni ile sunulan sağlık hizmetleri şunlardır.

1-Yoğun bakım hizmetleri

2-yanık tedavisi

3-kanser tedavisi(radyoterapi,kemoterapi,radyo izotop tedavileri

4-yeni doğana verilen sağlık hizmetleri

5-organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri

6-doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri

7-hemodiyaliz tedavileri

8-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri(istisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)

9-SUT ekı EK 2/B VE EK 2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu Koklear imlant yerleştirilmesi işlemi