ÇOCUKLARA ÖKSÜRÜK ŞURUBU VERMEYİN


2

Ök­sü­rük has­ta­lık de­ğil. Ken­di­mi­zi ko­ru­ma ref­lek­si­miz­.. So­lu­num yol­la­rı­mı­za gi­ren çe­şit­li tah­riş edi­ci za­ (daha&helliip;)


Okumaya devam edin ÇOCUKLARA ÖKSÜRÜK ŞURUBU VERMEYİN