BÜTÜN HASTALIKLARA ŞİFA OLAN DUA

Spread the love

Bütün hastalıklara şifa olan dua

Bütün hastalıklara şifa olan dua
Bütün hastalıklara şifa olan dua

Meşayıh’tan bir zat anlatıyor:Şiddetli bir hastalığa yakalanmıştım.Öyle ki kendimden ümidi kesmiş,beni görenler de benden ümidi kesmişti.

Bütün hastalıklara şifa olan dua.

Hastalığımın çok şiddetlendiği günlerdi, bir Cuma gecesi yanıma bir zat geldi ve baş ucuma oturdu.O zatın peşinden daha bir çok insan geldi.Onlar gelirken kuşlara benziyor girip oturduklarında ise Ademoğlu suretinde oluyorlardı.Onların gelişleri kesilinceye kadar gözüm kapıda idi.Gelişleri tamamlanıp gelen kalmayınca o zat başını kaldırdı ve:

”Benim bu beldeye geliş maksadım 3 kişiyi ziyarettir.Birisi şu diyerek beni gösterdi.Sonra diğeri Salih’ul Hulkani dedi.Ben bu zikredilen kişiyi daha önce tanımıyordum.Sonra ismini açıklamadığı bir kadın dedi.Ondan sonra elini alnımın iki yanının üzerine koyarak:

Bismillâh,rabbiyAllâh,i tasamtübillâh,fevvadtü emri ilAllah,mâşâAlâh,la kuvvete illâ billah” dedi

”Sonra bu kelimeleri çokça okumaya devam et.Zira bu kelimelerin bütün hastalıklara şifa,her türlü dert ve sıkıntıya çare,her türlü düşmana karşı güç ve yardım vardır.

Bu kelimeleri ilk defa Arş- alaya taşımakla görevli melekler,bu vazife ile emrolundukları vakit okudular ve kıyamete kadar da bunu okumaya devam ederler”buyurdu.

O zatın sağ yanında oturan kişi” Ya Rasülullah düşman ile karşılaştığında bu kelimeler okunursa?dedi.Bunun üzerine ”Çok güzel,çok güzel bunda Fetih yardım ve müjde vardır”buyurdular.

Ben o zatın Rasülullah efendimiz olduğunu anladım.Ve suali soran kişininde Ebu Bekri Sıddık zannetim.”Ya Rasülullah bu zat HZ. Sıddık’mıdır dedim?

”Bu amcam Hamza’dır.Ve sol taraftakileri işaret ederek bunlar şehitlerdir dedi.Ve sonra daha geridekileri işaret ederek bunlar Salihlerdir buyurdular”

Sonra çıktılar bende uyandım.Bütün hastalığımdan kurtulmuş ve eski sağlığımdan daha sıhhatli olarak. Elhamdülilah.

Tüm hastalara Rabbim’in şifa vermesi dileği ile…

Kaynak:İsarü-t terğib ve-t teşvik sahife:352

Çeviren :Süleyman KabulBir Cevap Yazın